In vroegere tijden kenden mensen al drainagesystemen. Die waren in de eerste plaats bedoeld om regenwater weg te voeren vanaf het dak naar de straat. In het oude Rome zagen we voor het eerst iets wat op een riool leek. Leidingen werden daar verbonden met een kanaal met de naam Cloaca Maxima, wat ‘Groot Riool’ betekent. Sinds die tijd is er vooruitgang geboekt als het gaat om afwatering en riolering. Afvalwater wordt vanuit de grond bij huizen naar een nabijgelegen water gebracht. Hierdoor ontstond een probleem: de vervuiling van het oppervlaktewater. Gelukkig is ook daar een oplossing voor gekomen. Afvalwater moet behandeld worden voordat het weer terug de natuur in gaat.  

Wat is het proces van afvalwaterbehandeling?

Bij het zuiveren van afvalwater worden er twee behandelingen uitgevoerd: de primaire behandeling en de secundaire behandeling. In de primaire fase wordt het materiaal verwijderd dat drijft of zinkt door zwaartekracht. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan grote voorwerpen, zoals stokken en plastic. Daarnaast wordt er ook klein afval verwijderd, zoals zand en kleine steentjes die naar de bodem zinken. In de secundaire behandeling wordt het oplosbare materiaal gezuiverd. Er worden bacteriën toegevoegd die deze organische stoffen afbreken waardoor het onschadelijk wordt voor het milieu.

Waar komt het afvalwater vandaan?

Afvalwater is water wat wordt aangetast door huishoudelijk, industrieel en commercieel gebruik. Het vervuilen gebeurt bijvoorbeeld door wassen, toiletgebruik en regenwaterafvoer. Boeren gebruiken voor de land- en tuinbouw grote hoeveelheden zoetwater. Omdat industrieel water sterker vervuild wordt, krijgen ook boeren te maken met hogere kwaliteitseisen. Huishoudelijk afvalwater is relatief eenvoudig te zuiveren. De taak voor het behandelen van dit ‘stedelijk’ afvalwater is de zorgplicht van de gemeenten. Zij moeten ervoor zorgen dat er transport geregeld wordt naar de rioolwaterzuivering.

Welke oplossingen voor afvalwaterbehandeling biedt Copier Water?

Afvalwater moet ingezameld, getransporteerd en gezuiverd worden. Copier Water is expert op het gebied van deze drie vraagstukken. Onze missie is om optimale oplossingen te bieden voor alle projecten. Van ontwerp naar realisatie naar beheer en onderhoud. Dit doen we door slimme technieken in te zetten voor de afvalwaterbehandeling. Zo hebben we voor gemeenten en projectontwikkelaars systemen voor de afvalwaterzuiveringen van wel 5000 personen. Voor boeren en andere sectoren in de industrie hebben we prefab systemen die gemakkelijk verplaatsbaar en op schaalbaar zijn. Deze zijn snel en flexibel in gebruik.